A06B-0147-B077 Fanuc Servo Motor

A06B-0147-B077 Fanuc Servo Motor

Category:
 • FANUC
 • A06B-0147-B077
 • A06B0147B077
 • SERVO MOTOR
 • AC MOTOR
 • AC SERVO MOTOR A22/2000 I64 PULSE CODER
 • AC MOTOR TYPE A22/2000
 • STRAIGHT SHAFT
 • I64
 • 15AMP
 • 3PH
 • 2000RPM
 • 157V
 • CNC